Ümraniye Web Portalı

NPİSTANBUL

NPİSTANBUL

Hastane Hakkında
NP-İSTANBUL

NPİSTANBUL (Nöropsikiyatri İstanbul) Hastanesi Türkiye’de kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan bir özel dal hastanesidir.

7.000 m2 ilk kapalı alanı olan 50 yatak kapasiteli açık kapalı servisleri, yoğun bakımı, beyin görüntüleme, nörobilim merkezi, manyetik uyarım tedavisi, anestezili EKT, uyku ve toksikoloji laboratuvarının olduğu tam teşekküllü bir nöropsikiyatri hastanesidir. Acil psikiyatrik hizmet, psikoacil ambulans, düşünce teknolojisi ve beyin ‘Check Up’ı ile bir çok yeniliği ülkemize getiren İstanbul’da ilk yataklı çocuk psikiyatri hizmeti veren kuruluştur.

Vizyonumuz

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi olarak vizyonumuz, öncelikle İstanbul’da, daha sonra Türkiye’de ve nihayet Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde ruh sağlığı ile ilgili tüm aktivasyonlarda yer alan bir kuruluş olarak bilinmek, ruh sağlığı hizmetlerinde kolay ulaşılabilirliği, maliyet etkili ve kalite odaklı bir yaklaşım ile gelişimini güven unsuru üstüne kurmak; hasta ve hasta yakınlarında memnuniyet yaratarak ilk akla gelen ve birinci sırada tercih edilen hizmet sunucu olmaktır.

Misyonumuz

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, toplumun ruh sağlığı düzeyini yükseltmeyi, ruh sağlığıyla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmayı, bu amaçla yataklı ve yataksız sağlık hizmeti sunmayı ve hizmeti sunarken çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşulları sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur.

Adım Adım NPİSTANBUL

NPİSTANBUL (Nöropsikiyatri İstanbul) Hastanesi Türkiye’de kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan bir özel dal hastanesidir. NP GRUP üyesi Üsküdar Üniversitesi, NP Feneryolu Polikliniği, NP Etiler Polikliniği ve İDER Vakfı ile birlikte oluşan bir sağlık yatırımıdır.

7.000 m2 ilk kapalı alanı olan 50 yatak kapasiteli açık kapalı servisleri, yoğun bakımı, beyin görüntüleme, nörobilim merkezi, manyetik uyarım tedavisi, anestezili EKT, uyku ve toksikoloji laboratuvarının olduğu tam teşekküllü bir nöropsikiyatri hastanesidir. Acil psikiyatrik hizmet, psikoacil ambulans, düşünce teknolojisi ve beyin ‘Check Up’ı ile bir çok yeniliği ülkemize getiren İstanbul’da ilk yataklı çocuk psikiyatri hizmeti veren kuruluştur.

İDER (İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı)

Birey ve toplumun ruh ve genel sağlığının korunması amacıyla 1997 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

 • Bireyin ruh ve beden sağlığı konusunda halkımızın bilinçlenmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Konularında uzman kişilerin çalışmalarını değerlendirmek, farklı platformlarda topluma sunmak,
 • Koruyucu hekimlik anlayış ve çalışmalarının yerleşmesine katkıda bulunmak,
 • Uzman hekimlerimiz ve diğer sağlık personelinin vakıf çatısı altında toplanmasını sağlayarak faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaca göre klinik, poliklinik, hastane kurulmasını sağlamak,
 • Vakfın amacına uygun bilimsel çalışmalarda bulunmak,
 • Bilimsel kurs, toplantı, seminer, konferans, kongreler, paneller, açık oturumlar, yarışma gibi ilmi etkinlikler yapmak ve bu konularda uluslar arası ilişki ve faaliyetlerde bulunmak,
 • Mesleki görgü ve bilgileri artırmak için yurt dışına öğrenci, bilim adamı ve uzman göndermek,
 • Eğitim Merkezi, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu ve Yüksek Öğretim kurumlarını oluşturmak, Üniversite kurmak, Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enstitü, Konservatuar, İlköğretim, lise, akademi ve Meslek okulları kurmak, açmak ve işletmek ve bu kuruluşlara ortak olmak, bu okul ve Eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere pansiyon, yurt, misafirhane, kreş, çocuk yuvası, spor vesair sosyal tesislerini kurmak ve işletmek.
 • Lokal, misafirhane, kamp, dinlenme tesisi gibi tesisler yapmak, kiralamak, ortak olmak veya işletmek,
 • Gazete, dergi, bülten çıkarmak; video, radyo, TV programları yapmak; İnternet ortamından yararlanmak, vakfın amaçlarına uygun yazılım, CD, DVD gibi yazılı ve görsel çalışmalarda bulunmak,
 • Kültürümüzü koruyarak çağdaşlaşmayı amaçlamak, yerel değerlerle evrensel değerleri dengeleyerek toplumun mutluluğuna çalışmak,
 • Halkımızın, öğrencilerimizin, bilim adamlarımızın ve özellikle sağlık personelinin Dünya bilgi birikimine ulaşmasını ve faydalanmasını sağlamak, yeni bilgilerin en hızlı ve doğru şekilde ülkemize ulaşmasına yardım etmek,
 • Toplumsal ve ahlaki değerleri korumak, insanlar arasındaki iletişimi, dayanışmayı gerçekleştirmek, aile yapısının korunması ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık ve eğitim konularında faaliyette bulunmak ve mevcut faaliyetleri desteklemek, bilimsel çalışmalar yapmak,
 • Ana amaç İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde açıkça belirtilen ve Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması konularında çalışmalar yapmak,
 • Türk toplumunda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlıklı bir şekilde geliştirmek ve bu konuda görülen eksiklikleri gidermek maksadıyla öğrencilerinin eğitim, öğretim ve barınmalarını temin etmek, burs sağlamak, bu nitelikler haiz kişilere maddi destekte bulunmak,

Saray Mah. Siteyolu Sk. No: 27     34768   Ümraniye     İstanbul
WWW.www.npistanbul.com   T: +90 216 633 0 633    F: +90 216 634 1250

ümraniyede satılık daire
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ